NASZ PATRON

Opublikowano: 2018-11-21 21:06, Numer artykułu: 7525

 

 

„Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję, jako wróżbę zwycięstwa”
(w odpowiedzi posłom krzyżackim przed bitwą pod Grunwaldem 15 VII 1410)

 

Władysław II Jagiełło, założyciel dyn. Jagiellonów, ur. ok. 1351 lub 1361, zm. 1 VI 1434, Gródek Jagielloński (ob. Horodok, Ukraina), król Polski, wielki książę litewski.

Kalendarium

ok. 1351 lub 1361 urodził się, jako syn Olgierda, wielkiego księcia litewskiego

1377 został wielkim księciem litewskim

1385 podpisał w Krewie akt unii polsko-litewskiej

1386 ożenił się z królową Polski, Jadwigą Andegaweńską, koronowany na króla Polski

1387 przeprowadził chrystianizację Litwy i ufundował biskupstwo wileńskie

1401 przekazał tytuł wielkiego księcia litewskiego dożywotnio Witoldowi

1410 zwyciężył wojska krzyżackie w bitwie pod Grunwaldem

1421 nie przyjął korony czeskiej ofiarowywanej mu przez husytów

1430 wydał przywilej jedlnieński potwierdzający dawne przywileje szlacheckie

1 VI 1434 zmarł w Gródku Jagiellońskim

 

   Urodził się ok. 1351 lub 1361. Był synem Olgierda, wielkiego księcia litewskiego, i Julianny, księżnej twerskiej, bratem m.in Skirgiełły i Świdrygiełły.W 1386 poślubił Jadwigę, córkę króla Ludwika I Wielkiego, 1402 - Annę Cylejską, wnuczkę Kazimierza III Wielkiego, z którą miał córkę Jadwigę, 1417 - Elżbietę Granowską, a 1422 - Zofię Holszańską, z którą miał synów Władysława (Władysław III Warneńczyk) i Kazimierza (Kazimierz IV Jagiellończyk). Po śmierci ojca 1377 objął władzę zwierzchnią na Litwie, dzieląc rządy ze stryjem Kiejstutem; 31 V 1380 zawarł w Dawidyszkach pokój z Krzyżakami, nieobejmujący ziem Kiejstuta; konflikt między książętami zakończyły 1382 uwięzienie i śmierć Kiejstuta; jego syn Witold zbiegł do Krzyżaków, a Władysław Jagiełło, zagrożony wojną, 1 XI 1382 nad rzeką Dubissą zawarł z nimi rozejm, odstępując im zachodnią część Żmudzi i obiecując przyjąć chrzest. W 1383 rozejm został zerwany, a 1384 Jagiełło uderzył na ziemie Zakonu.