LEGITYMACJA - DUPLIKAT

Opublikowano: 2021-05-27 09:16, Numer artykułu: 40777

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – wynosi 9,00 zł

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – wynosi 26,00 zł

 

Numer rachunku: 71 1240 6452 1111 0010 7469 6342