Bezpieczne ferie oczami świetlicy

Czytaj więcej!

Zimowo-świąteczna świetlica

Czytaj więcej!

Listopadowe prace dzieci ze świetlicy

Czytaj więcej!

ŚWIETLICOWA GALERIA JESIENNYCH PRAC

Czytaj więcej!

ŚWIETLICA WE WRZEŚNIU

Czytaj więcej!

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Czytaj więcej!

LISTA DZIECI DO ŚWIETLICY

Czytaj więcej!

DAJ SIĘ NAPIĆ, BĄDŹ CZŁOWIEK!

Czytaj więcej!

ŚWIETLICA - KONTAKT

Czytaj więcej!

RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Czytaj więcej!