INFORMATOR KL. 2 i 3

Opublikowano: 2023-08-10 08:58, Numer artykułu: 30267

Aktualne na rok szkolny 2023/24.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się zgodnie z harmonogramem, który będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły. 4 września uczniowie otrzymają od wychowawców plany lekcji. A niezbędną dokumentację przekażemy na pierwszych zebraniach we wrześniu. 

Uczniowie klas 2-3, wzorem lat ubiegłych, będą wypożyczać podręczniki z biblioteki szkolnej na dotychczasowych zasadach, natomiast ćwiczenia otrzymają bezpłatnie. Wyjątek stanowi religia. Wykaz podręczników do katechezy znajduje się na stronie szkoły (zakładka UCZNIOWIE/ BIBLIOTEKA).

Informacje na temat obiadów oraz działalności świetlicy będą umieszczane sukcesywnie w odrębnych komunikatach (zakładka RODZICE/STOŁÓWKA oraz RODZICE/ŚWIETLICA).

Prosimy o bieżące zaznajamianie się z komunikatami umieszczanymi na stronie internetowej szkoły oraz przekazywanymi przez wychowawców za pośrednictwem e-dziennika.