INFORMATOR KL. 2 i 3

Opublikowano: 2020-08-27 17:53, Numer artykułu: 30267

Aktualne na rok szkolny 2021/22.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się zgodnie z harmonogramem, który będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły. 1 września uczniowie otrzymają od wychowawców plany lekcji oraz niezbędną dokumentację. Prosimy o zapoznanie z wytycznymi oraz zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi na terenie naszej placówki (zakładka SZKOŁA/AKTUALNOŚCI; zakładka SZKOŁA/DOKUMENTY SZKOLNE; zakładka RODZICE/ŚWIETLICA, RODZICE/STOŁÓWKA).

Uczniowie klas 2-3, wzorem lat ubiegłych, będą wypożyczać podręczniki z biblioteki szkolnej na dotychczasowych zasadach, natomiast ćwiczenia otrzymają bezpłatnie. Wyjątek stanowi religia. Wykaz podręczników do katechezy znajduje się na stronie szkoły (zakładka UCZNIOWIE/ BIBLIOTEKA).

Informacje na temat obiadów oraz działalności świetlicy będą umieszczane sukcesywnie w odrębnych komunikatach (zakładka RODZICE/STOŁÓWKA oraz RODZICE/ŚWIETLICA).

Prosimy o bieżące zaznajamianie się z komunikatami umieszczanymi na stronie internetowej szkoły oraz przekazywanymi przez wychowawców za pośrednictwem e-dziennika.