Najważniejsze dokumenty

Opublikowano: 2018-11-18 11:58

Inspektor ochrony danych osobowych

Udostępnienie danych inspektora danych osobowych (IOD)

Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 i 1669) informuję, że inspektorem danych osobowych (IOD) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Bydgoszczy jest p. Beata Michalska – kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@um.bydgoszcz.pl.