INFORMATOR PIERWSZOKLASISTY

Opublikowano: 2022-07-05 10:36, Numer artykułu: 30266

INFORMATOR PIERWSZOKLASISTY

Informacje dla rodziców uczniów klas pierwszych

Aktualne na rok szkolny 2022/23. 

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych, które odbędzie się 22 sierpnia 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00 w auli szkolnej. Podczas spotkania zostaną omówione sprawy organizacyjne, wychowawcy odpowiedzą na Państwa pytania. Będzie również możliwość zwiedzenia szkoły. Po części oficjalnej w auli zapraszamy na spotkania z wychowawcami, gdzie otrzymacie Państwo pakiety dokumentów do wypełnienia. Prosimy o bieżące zaznajamianie się z komunikatami umieszczanymi na stronie internetowej szkoły.

 

Najczęściej zadawane pytania

 

1. Jak będzie wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego?

Informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego pojawią się na stronie internetowej szkoły w drugiej połowie sierpnia.

 

2. Czy dzieci dostaną kluczyki do szatni?

Tak. W pierwszym tygodniu nauki każde dziecko otrzyma kluczyk do własnej szafki w szatni.

 

3. Czy dzieci będą miały wyznaczone miejsce na przechowywanie pomocy dydaktycznych?

Tak.

 

4. Co z wyprawką?

Podpisaną wyprawkę dziecko przynosi w pierwszym tygodniu nauki i pozostawia w swojej sali.

 

5. Co z podręcznikami i ćwiczeniami?

Każdy wychowawca poinformuje rodziców przez e-dziennik, kiedy będą odbierane podręczniki i ćwiczenia z biblioteki. Podręczniki są wypożyczane i oddawane wychowawcy po zakończeniu ich omawiania, ćwiczenia zostają dla uczniów.

 

6.Czy dzieci mogą zostawiać ćwiczenia i podręcznik w szkole?

Tak, jeżeli danego dnia nie jest nic zadane do domu dziecko ma możliwość zostawić książki.

 

7.Jakie dokumenty należy dostarczyć do wychowawcy?

W dniu spotkania informacyjnego każdy wychowawca wręczy pakiet dokumentów, z którymi rodzic/opiekun powinien się zapoznać i podpisać. Cały podpisany przez rodzica/opiekuna pakiet dziecko ma obowiązek dostarczyć wychowawcy w pierwszym tygodniu nauki.

 

8. Czy dziecko otrzyma kartę dostępu do szkoły?

Tak. Każdy uczeń otrzymuje kartę dostępu.

 

9. W jaki sposób można się zalogować na e-dziennik?

Po założeniu przez wychowawcę konta na e-dzienniku każdy rodzic, który podał prawidłowy e-mail będzie mógł się zalogować na e-dzienniku. Dokładne instrukcje logowania znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły w zakładce e-dziennik.

 

10. W jaki sposób można kontaktować się z wychowawcą?

Kontakt z wychowawcą możliwy będzie przez e-dziennik w zakładce wiadomości.