OPŁATY ZA OBIADY

Opublikowano: 2024-04-30 17:56, Numer artykułu: 6993

 

 

Informujemy, że od pierwszego lutego 2024 roku, opłata za obiady będzie wynosić 5,50 zł.

  

W celu zapisania dziecka na obiady należy wypełnić deklarację i przekazać do sekretariatu lub na adres email: zspp01@edu.bydgoszcz.pl   do 8 dnia bieżącego miesiąca.

Informujemy, że płatności za obiady dokonywać należy przelewem, na konto bankowe szkoły

(nr konta 33 1240 6452 1111 0010 4799 9328) do 08 każdego miesiąca.

Opłata za czerwiec wynosi 77 zł (14 dni x 5,50 = 77 zł).

 

Przypominamy o konieczności noszenia kart na obiad w celu odbicia się w stołówce. Osoby, które nie będą miały karty, będą sprawdzane ręcznie na końcu.