Koło biologiczne -podsumowanie I semestru

Opublikowano: 2022-01-11 17:45, Numer artykułu: 48632

Uczniowie klas piątych w ramach zajęć koła biologicznego poszerzają swoją wiedzę przyrodniczą. Treści realizowane na zajęciach koła są bardzo różnorodne, mają poszerzać i utrwalać wiedzę, którą uczniowie już zdobyli na lekcjach biologii, jak również dają możliwość poruszania zagadnień, których nie obejmuje program nauczania. W pierwszym półroczu młodzi biolodzy dokonywali obserwacji mikroskopowych preparatów roślinnych, rozpoznawali rodzime gatunki drzew oraz samodzielne przeprowadzali eksperymenty.