Porozumienie o udostępnienie Gabinetu Stomatologicznego

Opublikowano: 2021-11-15 12:55

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bydgoszczy informuje, że zostało podpisane Porozumienie o udostępnienie Gabinetu Stomatologicznego mieszczącego się w Szkole Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy (ul. Tomasza Golloba 7) dla uczniów Zespołu.

 

Przedmiotem Porozumienia jest dostęp uczniów Zespołu do świadczeń:

1)  świadczenia ogólnostomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;

2)  profilaktycznego świadczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży  do ukończenia 19. roku życia – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży,   z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;

3)    współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotne i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Udzielane w Gabinecie w ramach ww. Porozumienia świadczenia są nieodpłatne dla objętych opieką dzieci i młodzieży, a finansowanie jest realizowane w ramach i na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.